En gång var det en stam där varje man var en kung

8 mars 2012 · Kategori: ** DÖRREN **

Jungs arketyper som vi använder som metaforer i Mankind Project både utmaning och trösta oss i vårt dagliga arbete som nya krigare. Roller Lover, Warrior, Magician och kung representerar både skuggan och guldet som den dyker upp i alla våra kontakter med våra familjer, våra samhällen och framför allt med oss själva. Det är därför förvånande att nya Warriors är inspirerade att berätta och återberätta sin egen hjälte färd i metaforer som talar särskilt till deras värld. En sådan metafor kan hittas i Edmond Manning första roman, som just har publicerats.

Edmond beskriver boken för läsare av mänskligheten Project Journal.

Detta innehåll är begränsat till platsmedlemmar. Om du är en befintlig användare, vänligen logga in. Nya användare kan registrera sig nedan. OBS: Denna inloggningssystem är inte ansluten till din Community Administration (CAA) inloggning. Du måste skapa ett nytt användarnamn för MKP Journal I BIO delen av registreringsformuläret -.. Vänligen inkludera datum och Center där du avslutade den nya Warrior Training Adventure Din registrering kommer att kontrolleras mot gemenskapen Administration Application (CAA ) Databas.

Befintliga användare Logga
Kom ihåg mig
Nya användare Registrering
* Obligatoriska fält
Google+ Facebook Twitter Del

Kommentarer

Detta inlägg är lösenordsskyddat. Ange lösenord för att visa kommentarerna.